Công Ty TNHH Giáo Dục Nhân Cách Việt được thành lập vào tháng 4/2012, với kỳ vọng mang đến những kiến thức, kỹ năng có giá trị, giúp cải thiện các kỹ năng, hoàn thiện nhân cách – một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của mỗi con người.

Với mong muốn lấy kết quả làm uy tín, cùng với mục tiêu đưa kiến thức và kỹ năng đúng nhu cầu – đủ trọng tâm – đảm bảo kết quả, Nhân Cách Việt luôn quan niệm rằng kỹ năng sống không đơn thuần gói gọn trong một bài học mà là một quá trình hoàn thiện, thống nhất từ lúc tìm hiểu nhu cầu đào tạo riêng biệt của mỗi con người, đến việc chọn lọc các yếu tố, phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất, được áp dụng thông qua quá trình trải nghiệm. Cuối cùng là chăm sóc, hỗ trợ sau khóa học giúp cho các học sinh tham gia với chúng tôi có được sự thay đổi thật sự và ứng dụng thành công những giá trị thông qua việc trải nghiệm đã học được.

Với những hoạt động và rèn luyện, giáo dục nhân cách cho thế trẻ. Năm 2013 Công Ty TNHH Giáo Dục Nhân Cách Việt được bình chọn Toop 100 doanh nghiệp có dịch vụ tốt nhất “Mẹ tin dùng con lớn khôn” do bộ lao động thương binh và xã hội, báo chí bình chọn

Với mong muốn lấy kết quả làm uy tín, cùng với mục tiêu đưa kiến thức và kỹ năng đúng nhu cầu – đủ trọng tâm – đảm bảo kết quả, Nhân Cách Việt luôn quan niệm rằng kỹ năng sống không đơn thuần gói gọn trong một bài học mà là một quá trình hoàn thiện, thống nhất từ lúc tìm hiểu nhu cầu đào tạo riêng biệt của mỗi con người, đến việc chọn lọc các yếu tố, phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất, được áp dụng thông qua quá trình trải nghiệm. Cuối cùng là chăm sóc, hỗ trợ sau khóa học giúp cho các học sinh tham gia với chúng tôi có được sự thay đổi thật sự và ứng dụng thành công những giá trị thông qua việc trải nghiệm đã học được.

Với những hoạt động và rèn luyện, giáo dục nhân cách cho thế trẻ. Năm 2013 Công Ty TNHH Giáo Dục Nhân Cách Việt được bình chọn Toop 100 doanh nghiệp có dịch vụ tốt nhất “Mẹ tin dùng con lớn khôn” do bộ lao động thương binh và xã hội, báo chí bình chọn

Nhân Cách Việt Learning Centre. – Điện thoại tư vấn: 0937.937.137 – 0888.575.247.

Bạn có vấn đề về Tâm lýBạn đã được Coaching chưa?

Giáo dục kỹ năng sống là một quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức của cuộc sống hàng ngày…

Kỹ năng sống được hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy vào môi trường sống và giáo dục…Kỹ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân, cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp cho con người xây dựng một xã hội có văn hóa. Các kỹ năng sống có được thông qua rèn luyện. kỹ năng sống chỉ được hình thành thông qua giáo dục, đào tạo và rèn luyện. Các kỹ năng sống có liên quan và hỗ trợ cho nhau. Ví dụ: kỹ năng tư duy sang tạo giúp cho con người tăng khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định.