Hỏi đáp & Chia sẻ

 1.1.Tâm lý trị liệu là gì ?

Tâm lý trị liệu là các phương pháp, các kỹ thuật mà nhà trị liệu sử dụng để tác động tới tâm lý người bệnh một cách tích cực, có hệ thống nhằm mục đích phòng và chữa bệnh.

Trong sự tồn tại xã hội, loài người hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau để duy trì sự đầy đủ, trọn vẹn về tâm lý của họ. Khi sự đầy đủ, trọn vẹn về tâm lý này bị đe dọa, con người lập tức quay sang cầu cứu lẫn nhau theo bất kỳ hình thức nào. Họ cần một sự nương tựa, trợ giúp nhau,  bảo vệ nhau chống chọi lại những mối nguy hiểm, những đe dọa. Thí dụ như, cùng nhau chống lại kẻ thù, hay  cùng nhau bảo vệ nguồn thực phẩm đang bị đe dọa do hạn hán, lũ lụt và thiên tai khác. Hoặc có những khi con người cần đến nhau để giúp đỡ làm giảm bớt sự đau khổ do những thăng trầm, trôi nổi của cuộc sống gây ra.

Trong sự giúp đỡ lẫn nhau này, có một cố gắng, nỗ lực của một người nhằm làm dịu đi nỗi đau khổ, bất lực về tâm lý của một người khác bằng phương tiện tâm lý. Nó bao gồm các hành vi, ứng xử có tính tượng trưng hoặc mang tính giao tiếp như đặt một bàn tay lên vai để trấn an cho ai đó hoặc có thể là các hành vi tinh tế nhằm đẩy lùi các cảm xúc có hại và đưa lại sự yên tĩnh trong tâm hồn họ.

Những tác động như nêu trên dưới hình thức an ủi, làm khuây khỏa, hay những hướng dẫn, khuyên nhủ người khác… là những tác động tâm lý. Những tác động tâm lý này chưa phải là trị liệu tâm lý. Đó là sự giúp đỡ tâm lý thông thường mà một cá thể có thể tìm thấy và tiếp nhận từ các thành viên trong gia đình, từ những người thân và thậm chí ở cả những người lạ. Tâm lý trị liệu khác với sự giúp đỡ tâm lý thông thường như vậy ở hai điểm quan trọng :

(1) Những người thực hành tâm lý trị liệu ( gọi là nhà trị liệu ) được huấn luyện đặc biệt để hướng dẫn những hoạt động tác động tâm lý tới thân chủ hoặc người bệnh. Đồng thời họ được cộng đồng, xã hội chấp nhận cho họ thực hành tâm lý trị liệu.

(2) Hoạt động của nhà trị liệu được dẫn dắt một cách hệ thống theo những luận thuyết rõ ràng. Những luận thuyết này giải thích các nguồn gốc nỗi đau buồn, bất lực của bệnh nhân (hay thân chủ) và ấn định các phương pháp làm giảm bớt các biểu hiện tiêu cực đó.

Tâm lý trị liệu cũng khác với các kỹ thuật sinh học như phẫu thuật, hóa được… ở chỗ tâm lý trị liệu chủ yếu dựa trên các giao tiếp mang tính tượng trưng chứ không phải là sự can thiệp về cơ thể.