Học Kỳ Quân Đội

Học kỳ trong quân đội” là mô hình giáo dục tổng hợp thông qua sự rèn luyện, trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội với mục đích góp phần xây dựng một lớp thanh niên tiên tiến, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam, năng động, mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc sống và sẵn sàng cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Đối tượng tham gia chương trình là những thanh thiếu niên có nguyện vọng, tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia và được phụ huynh xác nhận đồng ý. Độ tuổi chủ yếu là các em từ 10 tuổi đến 17 tuổi.

Tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” các em sẽ được trang bị một số kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự chủ, kỷ luật, bản lĩnh, nề nếp và tác phong của quân nhân; được bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống nhằm định hướng và giúp các em xây dựng sự tự tin, trung thực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, sự chia sẻ, biết quan tâm tới gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Trong 6 ngày,  chiến sỹ tham gia chương trình sẽ được trui rèn qua nhiều thử thách, rèn luyện kỷ luật bản thân, gắn và hoà mình với tập thể, trải nghiệm trong môi trường quân đội, chắc chắn mỗi chiến sỹ sẽ thay đổi nhận thức và điều chỉnh hành động, đây chính là các điều kiện tốt để 3 môi trường: gia đình – nhà trường – xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, giáo dục toàn diện các em.