TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Trở thành một Tổ chức Giáo dục kỹ năng sống hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và hoàn thiện, nhân cách cho thế hệ trẻ.

  1. Đánh thức và phát huy tối đa năng lực bản thân. Rèn luyện bản lĩnh thế hệ trẻ.
  2. Khơi dậy sự tự tin trong giao tiếp, mạnh mẽ trong cuộc sống, ứng xử tốt trong cộng đồng
  3. Trang bị kỹ năng giải quyết ôn hòa các vấn đề trong học tập và cuộc sống.Hiểu, tôn trọng và chia sẻ tình cảm, quyền lợi cá nhân với cộng đồng.
  4. Trải nghiệm thực tế, phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hội nhập.

NHÂN CÁCH VIỆT NÂNG TẦM NGƯỜI VIỆT

BGĐ Làm việc ở TX Đồng Xoài, Bình Phước (21/11/2013)

         

 +Đào tạo cộng tác viên BGĐ, Cộng tác viên Long Khánh Đồng Nai (25/11/2017)

Gửi miễn phí cho tôi

 + Giải phóng tài năng con trẻ và lớp Tôi tự tin Phụ huynh và học sinh (27/11/2017)

       Đăng ký lớp học Tại  đây

Bạn có vấn đề về Tâm lýBạn đã được Coaching chưa?

Giáo dục kỹ năng sống là gì?

Giáo Dục Kỹ Năng Sống là một quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức của cuộc sống hàng ngày…

Kỹ năng sống được hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy vào môi trường sống và giáo dục…

Kỹ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân, cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp cho con người xây dựng một xã hội có văn hóa. Các kỹ năng sống có được thông qua rèn luyện. kỹ năng sống chỉ được hình thành thông qua giáo dục, đào tạo và rèn luyện. Các kỹ năng sống có liên quan và hỗ trợ cho nhau. Ví dụ: kỹ năng tư duy sáng tạo giúp cho con người tăng khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định.