ggg

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Trở thành một Tổ chức Giáo dục kỹ năng sống hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và hoàn thiện, nhân cách cho thế hệ trẻ.

  1. Đánh thức và phát huy tối đa năng lực bản thân. Rèn luyện bản lĩnh thế hệ trẻ.
  2. Khơi dậy sự tự tin trong giao tiếp, mạnh mẽ trong cuộc sống, ứng xử tốt trong cộng đồng
  3. Trang bị kỹ năng giải quyết ôn hòa các vấn đề trong học tập và cuộc sống.Hiểu, tôn trọng và chia sẻ tình cảm, quyền lợi cá nhân với cộng đồng.
  4. Trải nghiệm thực tế, phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hội nhập.

NHÂN CÁCH VIỆT NÂNG TẦM NGƯỜI VIỆT

gggggggg

ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1.2018

1. Hiến máu nhân đạo ( BLĐ – Học Viên)

Ngày 5/1/2018 

2. Họp Ban lãnh đạo ( Xuyên Mộc – Châu Đức – Đồng Nai)

Ngày 8/1/2018

3. Định vị bản thân trường THPT Long Khánh ( Đồng Nai)

Ngày 13/1/2018

4. Khai trương văn phòng NCV – IECD Bình Dương 

Ngày 14/1/2018

5. Khai trương văn phòng NCV – IECD Nha Trang 

Ngày 26/1/2018

 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DU HỌC


Giáo dục kỹ năng sống là gì?

Giáo Dục Kỹ Năng Sống là một quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức của cuộc sống hàng ngày…

Kỹ năng sống được hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy vào môi trường sống và giáo dục…

Kỹ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân, cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp cho con người xây dựng một xã hội có văn hóa. Các kỹ năng sống có được thông qua rèn luyện. kỹ năng sống chỉ được hình thành thông qua giáo dục, đào tạo và rèn luyện. Các kỹ năng sống có liên quan và hỗ trợ cho nhau. Ví dụ: kỹ năng tư duy sáng tạo giúp cho con người tăng khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định.